مجله اختصاصی ، روش تبلیغاتی است که امروزه اکثر شرکت های بزرگ، توجه خود را به آن معطوف کرده اند. برای عقب نیوفتادن از رقابت و ثبت نام خود در تمامی طول ماه و سال در اذهان مخاطب، شرکت ها اقدام به چاپ مجله های ماهیانه و سالیانه میکنند ، تا هر سری مخاطب خود را با محصولات جدید آشنا کنند. این کار اغلب برای شرکت هایی صورت میپذیرد که شناساندن محصولات آن ها به محتوای زیادی اختصاص دارد، که در کنار بروشور و کاتالوگ و … نیاز به داشتن یک مجله اختصاصی را به شدت احساس می کنند. مجله اختصاصی نام خود را از آن جا میگیرد که کاملا به یک شرکت و محصولات آن با برترین کیفیت و طراحی ها و محتوا اختصاص یافته اند.

وقتی تصمیم به چاپ مجله اختصاصی میگیرد، بدیهی است که باید تمامی اصول و استاندارد های آن در بالاترین سطح باشد، از کیفیت چاپ مجله گرفته ، تا طراحی ها و انتخاب فونت نوشته ها و … . باید دقت کرد که در هر صفحه فرم و محتوا با یکدیگر همخوانی داشته باشند. طرز درج فهرست هم موضوعی است که نباد از توجه به آن غافل شد. مجله اختصاصی موردی است که بهتر است به دست تیمی مجرب و طراحان باسابقه و کارکشته در این امر سپرده شود تا از خروجی و بازده مورد نظر ، نسبت به هزینه ای که می شود، اطمینان کامل حاصل گردد.