کارت ویزیت pvc

کارت ویزیت مدیریتی پی وی سی ۷۶۰ میکرون براق

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پی وی سی ۷۶۰ میکرون براق / دورو۱۰۰ عدد———–۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون براق / دورو۲۵۰ عدد۱,۰۵۸,۰۰۰۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون براق / دورو۵۰۰ عدد۱,۶۲۸,۰۰۰۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون براق / دورو۱۰۰۰ عدد۲,۷۶۴,۰۰۰۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

کارت ویزیت مدیریتی پی وی سی ۷۶۰ میکرون مات

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پی وی سی ۷۶۰ میکرون مات / دورو۱۰۰ عدد———–۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون مات / دورو۲۵۰ عدد———–۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون مات / دورو۵۰۰ عدد———–۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون مات / دورو۱۰۰۰ عدد———–۸ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی

کارت ویزیت مدیریتی پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک – نقره ای

نام محصولتعدادقیمت / تومانتحویلسایز کارتراهنما / آموزش
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک / دورو۱۰۰ عدد———–۷ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک / دورو۲۵۰ عدد———–۷ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک / دورو۵۰۰ عدد———–۷ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک / دورو۱۰۰۰ عدد———–۷ روزه۵۷*۹۰ میلی مترراهنمای طراحی