خط تا

خط تا فوری برای کارهای چاپ شده ، که نیاز به تا شدن داشته باشند، استفاده می شود. خطوط تا فرآیندی است که کاغذ در دستگاه مخصوص خطی تا قرار میگیرد و تیغه نیم دایره بر روی نقطه ی مورد نظر که نیاز به تا دارد فشار وارد کرده و با له کردن آن بخش از کاغذ گودی ایجاد می کند. نقطه ای از کاغذ که خط تا می خورد، به راحتی و بدون نیاز به فشار زیاد قابل تا کردن می باشد.

خط تا علاوه بر آسان شدن تا کردن کاغذ، از شکستگی لبه های کاغذ بعد از تا شدن جلوگیری می کند .

مواردی که نیاز به خط تا دارند :

•    کارت پستال چاپ و سلفون کشی شده
•    عطف جلد مجله و کتاب چاپ و سلفون کشی شده
•    انواع کارت دعوت، ترحیم و تبریک
•    بروشور های دو لت سه لت و بیشتر ۱۳۵ بدون سلفون
•    منو های رستوران ها
•    مجله های بوکلت قبل از منگنه شدن
•    کارت پستال

خط تا و برش

صحافی در حال حاضر جزء لاینفک فرایند چاپ شده است و برش و خط تا نیز جزء جدائی ناپذیر فرایند صحافی هستند. برش تقریبا در تمام کارهای چاپی انجام می گیرد. کارهایی مانند کارت ویزیت، بروشور و …. تماما نیازمند برش و آماده سازی هستند. خط تا باعث جلوه بیشتر کارها و سهولت در تا کردن در صفحات تا شدنی به خصوص در کارهای سلفون شده یا لمینت شده و همچنین باعث افزایش عمر کار می‌گردد. خط تا در روند بسته بندی و نگهداری نیز باعث کاهش حجم این فرایند می شود. چیزی که مهم تر از ماهیت خود برش و خط تا جلوه می کند، کنار هم بودن این امکانات در یک مجموعه است که زمان آماده سازی را تا حد چشم گیری کاهش می دهد.