دفتر مرکزی: تهران ، میدان بهارستان ، خیابان
ملت برج بهارستـان ، بلوک B ، طبقه چهارم
پلاک B44
تلفن: ۷۶۲۹ ۳۳۹۱ ۲۱ ۹۸+
تلفن: ۳۰۹۲ ۳۳۹۶ ۲۱ ۹۸+

دفتر فروش ,: تهران ، میدان بهارستان ، خیابان
ملت برج بهارستـان ، همکف ، پلاک ۱۱۹
تلفن: 6744 3396 21 98+

ایمیل: info@chapkaro.com